Now showing items 1-1 of 1

    • Розробка перспективних напрямів розвитку освіти україни: цивілізаційні зміни. 

      Кузьмінський, А. І.; Біда, О. А.; Чичук, А. П.; Кучай, О. В.; Дзямко, В. Й.; Kuzminskyi, A. I.; Bida, O. A.; Chychuk, A. P.; Kuchai, O. V.; Dziyamko, V. Y. (Вінниця : Друк плюс, 2020)
      Подається прогнозне передбачення умов розвитку освітньої справи в Україні з урахуванням змін у техніці, технологіях, суспільно-соціальній сфері. Виокремлено нерозв’язані проблеми в Україні щодо модернізації й удосконалення ...