Now showing items 1-6 of 6

  • Аналіз змісту компонентів професійної етики майбутніх медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Київ ; Вінниця : Планер, 2018)
   У статті визначено структуру професійної етики майбутніх медичних сестер: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісний, рефлексивний компоненти. Проаналізовано складові мотиваційно-ціннісного компонента: мотиви професійної ...
  • Вимоги до професійно-етичного аспекту підготовки та діяльності медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   Медична галузь, будучи унікальним моральним простором, висуває особливі вимоги до професійної підготовки майбутніх медичних працівників, особливим чином регулює моральні засади професійної діяльності і підготовки медичних ...
  • Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019)
   У статті професійна етика медичних працівників охарактеризована як єдність трьох процесів:обміну інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних відносин. Зазначено, що професійна етика у ...
  • Модель формування професійної етики студентів медичного коледжу 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
   У статті зазначається, що формування професійної етики у студентів медичного коледжу можливе на міцному теоретичному фундаменті і за умови системності заходів професійної підготовки, що повинні відображати як основні зв'язки ...
  • Проблеми морально-етичного становлення майбутніх медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
   У статті розглядається роль цінностей у структурі моральної свідомості особистості. Акцентується увага на важливості завдання формування моральних цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх медичних сестер.
  • Структура професійної етики майбутніх медичних сестер 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : ТНілан ЛТД, 2018)
   У статті проаналізовано підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до визначення структури професійної етики. Особливу увагу зосереджено на вивченні компонентів, критеріїв, показників професійної етики майбутніх медичних ...