Now showing items 355-374 of 12179

  • Waste management in Switzerland and remarks to other countries 

   Stalder, F.; Сталдер, Ф. (Вінниця, 2021, 2021)
   To understand the different situations in all countries it is necessary to compare the different mentality, financial situation, culture, politic, law and other influencing factors. Therefore, it is not possible to transfer ...
  • Waste Recycling in the Early Soviet Union Period: the Success Story of Ukrutilzbir JSC 

   Perga, Tetiana Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2022)
   Purpose of the article. A significant number of studies have been devoted to waste disposal in the USSR during the Cold War period when waste transformed into a valuable resource for the demanded products in the postwar ...
  • Ways and means of development of students’ psychological disposition to business communication in foreign languages 

   Buchatskaya, Svetlana; Бучацька, Світлана Михайлівна; Бучацкая, Светлана Михайловна (Odessa: Publishing house “InPress”, 2012)
   The article deals with the problem of personality psychological disposition to business communication in foreign languages. The experimentally tested model, psychological and pedagogical tools that effectively influence ...
  • Well-posedness of initial value problem for discrete nonlinear wave equations 

   Бак, C.; Bak, S.; N’Guerekata, G.; Pankov, A. (2010)
   We consider the initial value problem for discrete nonlinear wave equations. Under natural assumptions, we prove results on global well-posedness in a wide class of weighted l2 spaces. Admissible spaces include spaces power ...
  • Willst du deutsche Grammatik beherrschen? 

   Ремовська, С. Г.; Ремовская, С. Г.; Removska, S. H. (Вінниця, 2000)
   Посібник з граматики німецької мови включає основні розділи граматики, вивчення яких уможливлює розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок від початкового до завершального етапу володіння німецькою мовою. Теми посібника ...
  • Wspуłczesne nauczanie programowe z wykorzystaniem elektronicznych mediуw i robotуw 

   Szlosek, Franciszek; Shlosek, Franciszek (Вінниця : Друк плюс, 2020)
   Charakterystyczną cechą nowoczesnych procesуw edukacyjnych jest połączenie tradycyjnej (stacjonarnej) formy uczenia się z kształceniem na odległość. W warunkach pandemii COVID-19 większość szkуł rozpoczęła pracę online, ...
  • Wybory samorządowe na Ukrainie – 2010 

   Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, О. А.; Неприцька, Т. І.; Неприцкая, Т. И.; Neprytska, T. I. (Kielce, 2013)
   W artykule przeanalizowano uwarunkowania, przebieg i wyniki wyborów samorządowych na Ukrainie w 2010 roku.
  • А. М. Огінський: ідентифікація напрямів творчої діяльності 

   Мозгальова, Н.; Новосадов, Я.; Балан, В.; Новосадова, А. (2023)
   М. Огінський – видатний діяч польської художньої культури, автор багатьох десятків музичних творів і першого музично-історичного і естетичного трактату «Листи про музику». Майбутній композитор вільно розмовляв ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Аnalysis of pedadogical situation in professional training of future teacher 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017)
   The article determines the criteria of choosing pedagogical situations, their types and analyses’ consistency. It gives the results of students’ questioner according to the usage of situational method during the classes
  • Аварія на Чорнобильській АЕС: глобальні причини техногенної катастрофи 

   Ніколіна, Інна; Марек, Руслана; Nikolina, Inna; Marek, Ruslana (2022)
   Метою статті є спроба об’єктивного дослідження процесу будівництва Чорнобильської атомної електростанції, з’ясування порушень, які були допущенні в ході зведення конструкції реакторів, що призвели до аварії. Метою також ...
  • Автентична та народно-академічна манери співу: специфіка і шляхи професіоналізації. 

   Остапчук, Лідія Оверківна; Ostapchur, L. O.; Сідорова, Ірина Сергіївна; Sidorova, І. S.; Лановенко-Мельник, Наталя Віталіївна; Lanovenko-Melnyk, N. V. (Дрогобич, 2021)
   Стаття присвячена темі традиційного українського вокального музикування, його специфіці, шляхам розвитку, проблемам вивчення, збереження, популяризації та місцю в сучасному музичному просторі. У ній наголошується на ...
  • Автобіографізм оповіді в «Зачарованій Десні» Олександра Довженка 

   Бондарчук, К.; Зелененька, І. А.; Bondarchuk, K.; Zelenenka, І. А. (Вінниця : ТВОРИ, 2020., 2020)
   Дослідження творчості Олександра Довженка є важливим і актуальним, адже в часи СРСР його твори прочитувалися з ідеологічним нашаруванням. В умовах незалежної України потрібно з нового погляду оцінювати творчу спадщину ...
  • Автобіографізм творчості Чарльза Діккенса 

   Дабіжа, Анастасія; Дабижа, А. В.; Dabizha, A. V. (Вінницький держ. пед. Ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   дипломна робота присвячена дослідженню автобіографізму творчості Ч. Діккенса. Розглянуті основні особливості реалізму та поняття автобіографізму. Проаналізовані твори «Життя Девіда Коппердфільда», «Пригоди Олівера ...
  • Автобіографічна проза Івана Франка: засоби психологічного образотворення: дипломна робота 

   Броніцька, Ю. Я. (Вінниця: ВДПУ, 2016)
   Творчість Івана Франка стала важливим етапом у розвитку української літератури, адже до нього ніхто з письменників не зробив стільки для її розквіту. Його надпрацездатність та небайдужість до народу залишили у спадок ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О.; Yatsyshyn, O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов 

   Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Київ ; Вінниця : Планер, 2015)
   Стаття присвячена питанням становлення автолінгводидактики як окремої предметної галузі та практики самостійного оволодіння іноземною мовою. Розкрито етимологію терміну «автолінгводидактика», а також сутнісні ознаки ...
  • Автоматизація процесу підготовки онлайн-олімпіад з програмування на різних платформах 

   Клочко, Оксана; Klochko, O.; Руденко, Сергій; Rudenko, S. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Стаття присвячена дослідженням в області сучасних проблем у викладанні інформатики, а саме автоматизації процесу добору задач на різних on-line платформах з метою проведення олімпіад та тренувальних турнірів.
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Автоматизоване робоче місце завідувача кабінету інформатики 

   Сорока, Антон; Soroka, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто проблему створення автоматизованого робочого місця завідувача шкільного кабінету інформатики. Виконано аналіз предметної області, ідентифіковано виробничі функції , задачі, об’єкти та їх властивості. ...