Now showing items 1-20 of 12170

  • Вплив тебуконазолу та хлормекватхлориду на ріст та фізіолого-біохімічні показники маку олійного 

   Суховій, Д.В.; Sukhovii, D. V. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2018, )
   В роботі висвітлено результати вивчення впливу регулятора росту рістгальмуючої дії – 0,5% - го хлормекватхлориду і 0,025% фолікуру- го на морфогенез рослин маку олійного. При обробці рослин ретардантами відбувалося ...
  • Вплив трептолему на насіннєву продуктивність та якість продукції маку олійного 

   Королівська, Т. М.; Korolivska, T.M. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2018, )
   В роботі висвітлено результати вивчення впливу регулятора росту рослин трептолему на продуктивність та якість продукції рослин маку олійного. Найефективнішою для покращення продуктивності була обробка насіння розчином ...
  • Пізньотрипільські поселення в басейні річки Cавранки 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1989)
   В басейні річки Савранки правої притоки Південного Бугу,є чимало трипільських пам’яток. До пізнього Трипілля належать поселення Білий Камінь-Рогузка, Чечельник, урочище Вишенька та, можливо, Стратіївка.
  • Кераміка трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1989)
   Поселення Чечельник синхронне з трипільськими поселеннями в ур. Вишенька, Білий Камінь-Рогузка (на Побужжі) та Кирилівка і Черкасів Сад II (в Подністров’ї).
  • Зображення тварин на кераміці з трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1990)
   Серед виявлених на поселенні Чечельник на Вінниччині різноманітних матеріалів значну цікавість становлять скульптурні зооморфні наліпи у вигляді голів різних видів тварин на горщиках і мисках та зображення тварин, виконані ...
  • Результат палеоботанічного дослідження трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Пашкевич, Г. О. (Вінниця, 1990)
   У 1986 р. під час археологічних розвідок на трипільському поселенні Чечельник на одній із площадок, що знаходиться в відстійниках цукрокомбінату, серед фрагментів кераміки та кісток тварин на дні сфероконічної миски знайдено ...
  • Бої під Вінницею в березні 1651 р. у висвітленні Гулевича 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1991)
   Гулевич - Звенигородський староста, ротмістр поліського війська. Брав участь у поході останнього на Брацлавщину в березні 1651 р. Нижче публікуємо в українському перекладі його лист до стольника Чехановського. Польською ...
  • До історії подільського гончарства 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Гусєв, С. О.; Гусев, С. А.; Gusev, S. O. (Вінниця, 1992)
   Гончарство здавна було одним із найпоширеніших занять людини. Його витоки сягають корінням в часи кам'яної епохи. Тридцять тисяч років тому в доземлеробській японській культурі Дзьомон і на Тайвані були ...
  • Kepамічне виробництво в Бару в кінці XIX на початку XX ст. 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1992)
   Необхідно відмітити, що мабуть настав час розширити сферу діяльності такої науки як археологія на зовсім недалекі від нас часи. Обмаль зібраних етнографічних матеріалів, приведе нас, в недалекому ...
  • Весілля в Чечельнику 30-80-ті роки XX ст. 

   Косаківський, В. А.; Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1992)
   Весілля в Чечельнику у 30—80-ті роки XX ст. Записано від матері — Косаківської Софії Миколаївни, 1931 р. н., жительки смт. Чечельник, Вінницької області. Освіта — 4 кл. Запис здійснено 28. IV. 1991 року.
  • Весілля в с. Хомутинцях (поч. XX-80-ті pp. XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Дорош, І. А. (Вінниця, 1992)
   Записано від Бондар Наталки Кузьмової, 1912 p. народження, жительки села Хомутинці, Калинівського району, Вінницької області, 25.IV. 1989 року.
  • Пізньотрипільське поселення Чечельник на Побужжі 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Керамічні матеріали типу Чечельника знаходяться в матеріалах пам'яток другої фази розвитку томашівсько-сушківської групи в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Доброводи) — амфора. В західному регіоні йому відповідають в ...
  • Ревізія Вінницького замку 1545 року 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Ревізія Вінницького замку 1545 року вперше опублікована О. Яблоновським в книзі «Zrodla dziejowe. Т. VI. Rewizya zamkow ziemi Wolynskiej w polowie XVI wieku», виданій в Кракові у 1877 р. Як зазначає О. Яблоновський в ...
  • Весілля в с. Хоменках Шаргородського району Вінницької області (XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Записано від Берези Лукії Петрівни, 1915 р. нар., неграмотної, Берези Лідії Федорівни, 1940 р. нар., освіта 8 класів, Кузик Ірини, 1915 р. нар., 23.V. 1992 р.
  • Передмова 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
  • Вінниця між двома революціями 

   Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, O. A.; Лойко, О. Г.; Лойко, А. Г.; Loyko, O. G. (Вінниця: ВДПУ, 1994)
   У статті показане місто Вінниця між революціями 1905 і 1917 років.
  • Зображення тварин на кераміці з трипільського пoceлення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Київ, 1994)
   Малюнки тварин, знайдені в Чечелънику , мають як спільні, так і відмінні риси порівняно з іншими, відомими пам’ятками трипільсько-кукутенського ареалу.
  • Професійна відповідальність як риса особистості 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (1994)
   Розкривається сутність і фактори формування професійної відповідальності у майбутніх учителів. Доводиться, що необхідною умовою формування професійної відпові-дальності майбутнього вчителя є його зацікавленість у процесі ...
  • Проблема формування мотивації учіння студентів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Горбунь, Ельвіра Леонасівна; Горбунь, Э. Л.; Horbun, E. L. (Вінниця : ВДПІ, 1994)
   Визначено і проаналізовано основні психологічні підходи до мотиваційного забезпечення учбової діяльності студентів: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної учбової діяльності, контекстний ...
  • Письмові мовленнєві вправи для подолання труднощів у спілкуванні. 

   Глазунова, Т. В.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Іноземні мови, 1995)
   У статті розглядаються психологічні фактори (психологічні бар’єри, занижена самооцінка) та їх вплив на успішність у педагогічній діяльності, загалом, та у вивченні іноземних мов, зокрема. Пропонуються чотири групи мовленнєвих ...