Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Психологічні особливості емоційної регуляції в осіб юнацького віку 

  Шульга, Г. Б.; Сосновський, Б. М.; Шуй, Н. В. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У статті розкриваються аспекти проблеми емоційної регуляції осіб юнацького віку, визначається її значущість для психічного здоров’я особистості. Емоційну регуляцію схарактеризовано як уміння особистості нормалізувати та ...
 • Агресія як соціальний феномен 

  Шахов, В. І.; Килівник, А. М.; Клибанівська, Т. М.; Шахов, В. В. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У статті з’ясовується сутність феномену агресії як універсального соціально-психологічного явища. Проаналізовано передумови агресії, соціальний контекст агресії, особливості вибору стратегій реагування. Визначено агресію ...
 • Фактори розвитку педагогічної атракції 

  Шанаєва-Цимбал, Л. О.; Качмарчик, С. Г. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У статті розкрито сутність педагогічної атракції, проаналізовано умови її виникнення, механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, рефлексія, емпатія, стереотипізація), фактори аттракції. Сьогодні людям властива ...
 • Психологічний аспект дослідження проблеми подолання кризових ситуацій студентами старших курсів 

  Шаманська, О. І. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У статті досліджено наукову проблематику подолання кризових ситуацій студентами старших курсів у філософсько-психологічному аспекті. Автором обгрунтовано, що в сучасних наукових дослідженнях феномен подолання складних ...
 • Особливості професійної стресостійкості вчителів початкових класів в умовах нової української школи 

  Паламарчук, О. М.; Луштей, І. І.; Гештень, Е. О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У статті висвітлено сучасні аспекти професійної стресостійкості вчителів початкових класів в умовах Нової української школи. Здійснено психологічний аналіз проблематики системних змін, передбачених реформою загальної ...

View more